Portfolio > Mascotas

Tropical Cheerios
mixed- media
11"x15"
2020
Daisy Chain
Mixed Media Collage
11" x 15"
2020
Pete
Mixed Media Collage
13" x 9"
2020
Scruffy
Mixed Media Collage
11"x 8"
2020
Patunia
Mixed Media Collage
15" x 9"
2020
Schmoopie
Mixed Media Collage
10" x 71/2"
2020
Fire and Ice
Mixed media on cardboard
12" x 13"
2020
Bloomers
Mixed Media Collage
11" x 7.5"
2020
Argyle Echelon
Mixed Media on cardboard
!1" x 13"
2020
Mustard and Ketchup
Mixed Media Collage
10" x 8"
2020